Σύστημα Αδειών και Παρουσίας Προσωπικού ΑΠΘ

Αν είστε εργαζόμενος του ΑΠΘ και έχετε ιδρυματικό λογαριασμό μπορείτε να εισέλθετε.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα απλοποιεί τις διαδικασίες κατάθεσης και έγκρισης αιτημάτων αδείας. Ως εργαζόμενοι μπορείτε να:
  • αιτηθείτε προβλεπόμενες άδειες ηλεκτρονικά, χωρίς έντυπο αίτημα στο Πρωτόκολλο
  • επιβεβαιώσετε την έγκρισή τους από τον Προϊστάμενό σας
  • παρακολουθήσετε το υπόλοιπο των αδειών σας στη διάρκεια του έτους
  • δηλώσετε την παρουσία στην υπηρεσία σας
  • επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας, όπως τα καταχωρεί η Διεύθυνση Προσωπικού


Αναλυτικούς οδηγούς χρήσης θα βρείτε εντός του συστήματος.

Δείτε το βίντεο που εξηγεί τη χρήση για αίτηση άδειας και δήλωση παρουσίας.